logo

Salutacions

Des de l’equip directiu volem donar-vos la benvinguda a l’IES Quartó del Rei i desitjar-vos que la vostra estada al centre sigui profitosa per a tots.

Objectius

El nostre IES és de nova creació i aixó suposa que som un centre que s'ha de posar en marxa amb l'ajuda de tres pilars bàsics:

L'alumnat, les famílies i el professorat. No és una tasca fàcil però sí il·lusionant.

La intenció de l'equip directiu és crear un ambient agradable de convivència i aprenentatge on l'alumnat siga un element actiu i que el seu pas pel centre, li siga profitós per al seu futur com a ciutadà/na.

 Origen del nostre nom

Un poc d'història ens ajudarà a conèixer l'arrel del Quartó del Rei.

El rei Jaume I va signar un pacte de conquesta de les Pitiüses amb Guillem de Montgrí, sagristà de Girona i arquebisbe electe de Tarragona. En aquest acord es recollia la infeudació de les terres i dels béns segons el dret feudal i els costums dels usatges de Barcelona. Montgrí va buscar la cooperació d'altres socis i va subinfeudar a Nunó Sanç, comte de Rosselló, i a l'infant Pere de Portugal, una part de les terres a repartir segons els recursos aportats. L'acord establia fer un repartiment del territori no urbà, inclosa Formentera, fer una partició paritària de la vila i el castell i mantenir indivises les salines repartint-se únicament la producció. El repartiment es va establir en dues parts per a Montgrí, una per a Sanç i una per a Pere de Portugal.

En l'època islàmica l'illa d'Eivissa estava dividida en cinc districtes: Alhauec, Xarc, Benissàmit, Portumany i Algarb. Els tres conqueridors es van repartir el territori extramurs de vila mantenint quatre divisions i repartint la cinquena entre les altres quatre. El repartiment i els límits territorials estan recollits al Memoriale divisionis:

 Quartó de Santa Eulària, abans Xarc, per Pere de Portugal (211,9 km²)

  • Quartó de Balansat, abans Benissàmit, per Guillem de Montgrí (97,2 km²)
  • Quartó de Portmany, abans Portumany, per Nunó Sanç (171,2 km²)
  • Quartó de ses Salines d'Eivissa, abans Algarb, per Guillem de Montgrí (66,3 km²)

 El districte d'Alhauec es va repartir entre els altres quatre quartons, encara que a vegades apareixia com un cinquè quartó anomenat del Pla de Vila. Amb el temps els quartons van anar canviant de senyors feudals quedant finalment en mans de l'Església de Tarragona i de la corona.

 El 1241 Montgrí va adquirir el quartó de Portmany després de la mort de Sanç. El 1260 Pere de Portugal va vendre els drets sobre el quartó de Santa Eulària a l'infant Jaume, futur Jaume II, i per això es va anomenar també Quartó del Rei. Els tres quartons de Montgrí van passar per testament, el 1273, a l'Església de Tarragona: els de Balansat i ses Salines a l'arquebisbat de Tarragona i el de Portmany als canonges de Tarragona i posteriorment, el 1410, a l'ardiaconat de Sant Fructuós de Tarragona. Com a resultat de la subinfeudació va resultar que a Eivissa el rei era feudatari de l'arquebisbe de Tarragona, cosa que va provocar moltes disputes al llarg de la història.

El 1724, arran dels decrets de Nova Planta, les illes es van constituir en ajuntament únic, i el 1785 es va produir la divisió en parròquies. La dependència eclesiàstica de l'arquebisbat de Tarragona va durar fins al 1851

L'antiga casa de Can Planetes, origen del nostre logo

Amb la conquesta per part de Jaume I de la nostra ílla, el rei va decidir construir molins d'aigua per ofeirir un servei per moldre el blat i fer profitós el seu quartó i el centre d'interpretació de Can Planetes representa un dels molins de farina més importants del situats junt a l'únic riu de les Balears, el riu de Santa Eulària. Aquest edifici és la imatge del logo del nostre IES.

Oferta educativa de l'IES

Actualment som uns 300 alumnes d'ESO, repartits entre quatre primers, quatre segons (1PMAR), tres tercers, dos quarts i un aula UEECO (Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari), 40 professors, 1 ordenança i 1 auxiliar administrativa.

Comissions de Coordinació

Coordinació  d’activitats complementàries i extraescolars.

Coordinació  de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coordinació  de biblioteca.

Coordinació  de la comissió lingüística i cultural.

Coordinació  eco-ambiental.

Coordinació  de convivència i mediació escolar.

Coordinació  de gestió documental.

Coordinació  de riscos laborals.

Coordinació  de reciclatge de llibres.

Coordinació de l'hort escolar.

Horari
dilluns a divendres de 8 a 14,05 h

 

 

ENLLAÇOS

 

Acer R751TN R751T wp 11  

COMPRA CHROMEBOOKS

INSTRUCCIONS

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES

 

graduacion21

OFERTA FP A LES ILLES 

 

grups

SUGGERIMENTS

 

IES QUARTO DEL REI 2015

Copyright © 2020 IES QUARTÓ DEL REI. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.

ENTITIES

Programa Operatiu d Ocupació Formació i Educació de lFSE 2014 2020 1                            national police          Institute for  Coexistence  and School Success